Lervik fotklinikk

Beskrivelse

Innredningsplan for Lervik fotklinikk på Steinkjer.Farger og uttrykk er laget med utgangspunkt i bedriftens profilprogram.Her er det brukt stofflige overflater og organiske former, kombinert med planter,som gir en trygg,naturlig og behagelig atmosfære.

Lervik fotklinikk

Flere bilder fra prosjektet