Heim Psykisk helse og rus

Beskrivelse

Heim Psykisk helse og rus har flyttet inn i nyrenoverte lokaler.Her er innredningen planlagt med gode samtaleplasser, og det skal oppleves trygt og behagelig å komme hit. Her har vi hatt ekstra fokus på akustikk.

Heim Psykisk helse og rus

Flere bilder fra prosjektet